Макарівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 Календарно - тематичне планування.

Інформатика 5 клас

 

Зміст навчальної діяльності

Дата

Прим

Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси 4 год.

1

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності  в комп'ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень

 

 

2

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень

 

 

3

Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.

 

 

4

Підсумковий урок з розділу  "Інформація та повідомлення.   Інформаційні процеси"

 

 

Основи роботи з комп’ютером 12 год.

5

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Складові комп’ютера, їх призначення.

 

 

6

Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори)

 

 

7

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас.

 

 

8

Об’єкти та їх класифікація. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас.

 

 

9

Підготовка комп’ютера до роботи. Робочий стіл та його об’єкти. Меню, їх призначення. Види меню. Коректне завершення роботи з комп’ютером.

 

 

10

Поняття про програму. Запуск програми на виконання Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою.

 

 

11

Операції над вікнами. Практична робота № 1. «Робота з вікнами та їх об’єктами. Інструктаж з БЖД.»

 

 

12

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена.

 

 

13

Перегляд списків імен файлів і папок.

 

 

14

Практична робота № 2. «Робота з клавіатурним тренажером Інструктаж з БЖД.»

 

 

15

Узагальнюючий урок з теми «Основи роботи з комп’ютером»

 

 

16

Повторення вивченого за І семестр.

 

 

Графічний редактор 8 год.

17

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності  в комп'ютерному класі. Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора.

 

 

18

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів.

 

 

19

Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна. Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

 

 

20

Створення  зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Практична робота № 3. «Опрацювання зображень, створених раніше. Інструктаж з БЖД.»

 

 

21

Поняття  буфера обміну. інструменти  для  створення графічних зображень.

 

 

22

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір.

 

 

23

Практична робота 4. «Створення графічних зображень за поданим планом. Інструктаж з БЖД

 

 

24

Систематизація та узагальнення знань з теми «Графічний редактор». Залік.

 

 

Редактор презентацій 10 год.

25

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

 

 

26

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій.

 

 

27

Текстові та графічні об'єкти слайдів. Вставляння зображень. Фотоальбом.

 

 

28

Змінення значень властивостей зображень. Редагування фотоальбому.

 

 

29

Практична робота № 5. «Створюємо фотоальбом. Інструктаж з БЖД»

 

 

30

Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

 

 

31

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації.

 

 

32

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на  основі шаблон.

 

 

33

Практична робота № 6. «Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом. Інструктаж з БЖД»

 

 

34

Систематизація та узагальнення знань по темі. Залік.

 

 

Повторення

35

Систематизація і узагальнення знань учнів з інформатики за рік.

 

 

 

 

Інформатики 6 клас

 

№ п\п

Тема уроку

Дата

Алгоритми та  їх  виконавці (7  год)

1

Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця

 

2

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті

 

3

План виконання завдання.  Планування в нашому житті. Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів. Інструктаж з БЖД.

 

4

Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму

 

5

Об’єкти та події.

 

6

Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму. Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному  навчальному середовищі виконання алгоритмів. Інструктаж з БЖД.

 

7

Урок узагальнення знань з тем «Алгоритми та  їх  виконавці.»

 

Поняття операційної системи (6 год)

8

Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи

 

9

Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені. Поняття типу файлу

 

10

Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання,  перейменування, переміщення та вилучення об’єктів.

 

11

Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення.

 

12

Відновлення вилучених об’єктів операційної системи. Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи. Інструктаж з БЖД.

 

13

Пошук об’єктів файлової системи. Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи. Інструктаж з БЖД.

 

Мультимедіа (4+1 год)

14

Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа

 

15

Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер

 

16

Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості. Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами. Інструктаж з БЖД.

 

17

Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання,  обертання. Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей. Інструктаж з БЖД.

 

18

Урок узагальнення знань з тем «Поняття операційної системи. Мультимедіа»

 

Текстовий процесор (8 год)

19

Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора

 

20

Виділення  фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння

 

21

Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті.

 

22

Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу

 

23

Алгоритм опрацювання текстового документа. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа. Інструктаж з БЖД.

 

24

Вставляння  графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння  організаційних діаграм Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів  та організаційних діаграм у текстовий документ. Інструктаж з БЖД.

 

25

Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк

 

26

Урок узагальнення знань з тем «Текстовий процесор.»

 

Комп’ютерні мережі (8 +1год)

27

Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж

 

28

Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками

 

29

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету

 

30

Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання

 

31

Робота з веб-браузером. Використання,  створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу 

 

32

Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Простий пошук. Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті.

 Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду. Інструктаж з БЖД.

 

33

Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн - перекладачі. Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами. Інструктаж з БЖД.

 

34

Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень)

 

35

Урок узагальнення знань з тем «Комп’ютерні мережі.»